Верблюд

Верблюд


Йордан Радичков

Отсутствует

Лебеди мои

Един циганин имаше няколко циганчета. Те бяха черни като дявола и мръсни като дявола. Веднъж циганчетата се втурнаха в една локва, почнаха да си играят и да се плакнат в нея и станаха по-черни от дявола и по-мръсни от дявола.

Излезе старият циганин пред катуна, видя черните и мръсни деца в локвата и възкликна от умиление:

„Лебеди мои!“Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате и читать:

Скачать в epub формате


Яндекс.Метрика